Po polsku

Serdecznie witamy w kościele staroluterańskim St. Trinitatis w Lipsku należącym do Samodzielnego Kościoła Ewangelicko – Luterańskiego (SELK) w Niemczech!

Cieszymy się, iż możemy dziś gościć Państwa w naszej parafii (zborze). Dlatego pragniemy się przedstawić:

Z historii

Samodzielny Kościół Ewangelicko – Luterański (w skrócie: SELK) (dawniej: Kościół Staroluterański) w Niemczech powstał około połowy XIX wieku, początkowo na Śląsku.

Król pruski Fryderyk Wilhelm III ogłosił dekretem gabinetowym w dniu 31 października 1817 r. na 300 rocznicę Reformacji luterańskiej unię pomiędzy Kościołem Ewangelicko – Luterańskim (Augsburskiego Wyznania) a Ewangelicko – Reformowanym (kalwińskim – Helweckiego Wyznania). Sam król był członkiem Kościoła Reformowanego. Tak powstał w roku 1817 Kościół Ewangelicko – Unijny.

Część luteran śląskich nie chciała przyjąć tej unii administracyjnej, nie chciała odstąpić od luterańskiego wyznania wiary zawartego w tzw. Księdze Konkordii (Księdze Zgody)  z roku 1580, a przede wszystkim od Niezmiennej Konfesji Augsburskiej w roku 1530 (Invariata). Przede wszystkim nie chcieli odstąpić od wiary ojców, że w Sakramencie Ołtarza (Komunia Św., Eucharystia, Wieczerza Pańska) pod postacią chleba i wina przyjmujemy prawdziwe Ciało i prawdziwą Krew Pana Jezusa Chrystusa, a nie jak głosili kalwini (reformowani), że Chrystus obecny jest jedynie duchowo, a Wieczerza Pańska sprawowana jest jedynie na pamiątkę pierwszej Wieczerzy Pańskiej.

Król także narzucił luteranom, kalwinom, rabinem i prawnikom jednolity „strój urzędowy” w postaci czarnej togi z białą befką pod brodą, który dla luteran zastąpił ”strój liturgiczny” w postaci, alby, komży, stuły i ornatu.

Po fazie prześladowań przez Państwo pruskie, następca Fryderyka Wilhelma III, jego najstarszy syn król Fryderyk Wilhelm IV wydał ustawę zezwalającą na działalność Kościoła Staroluterańskiego, który odtąd przyjął nazwę: „Kościół Ewangelicko – Luterański w Prusach.”

Po II wojnie światowej siedziba biskupów została przeniesiona z Wrocławia najpierw do Elberfeld, a od roku 1972 do Hanoweru.

Samodzielny Kościół Ewangelicko – Luterański dzisiaj

Wspólnie z innymi samodzielnymi (a więc niezależnymi od tzw. Kościołów Krajowych -„Landeskirchen”) zborami i Kościołami luterańskimi na terenie Niemiec, zjednoczyli się w roku 1972 tworząc Samodzielny Kościół Ewangelicko – Luterański Niemiec (w skrócie: SELK).

Kościół SELK należy do International Lutheran Council (Międzynarodowa Rada Luterańska), jak również związany jest z 5 milionową rodziną Kościołów luterańskich na świecie, które wyznają swoją wiarę zgodnie z Pismem Świętym wyłożonym w Księdze Zgody z roku 1580.

Samodzielny Kościół Ewangelicko – Luterański znajduje się na terytorium całych Niemiec w 200 parafiach i liczy około 40. 000 staroluteran. Na jego czele stoi Biskup Kościoła, który ma swoją siedzibę w Hanowerze. Od 25 czerwca 2006 r. Biskupem Kościoła jest ks. Hans-Jörg VOIGT.

W co wierzymy? Jaka jest nasza wiara?

Swoją wiarę opieramy na jedynym źródle wiary, którym jest Pismo Święte z jego kanonicznymi księgami biblijnymi wyłożonymi w Księdze Zgody z roku 1580, która tworzy interpretację nauki Pisma Świętego w duchu luterańskim.

Nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza stanowi centrum życia religijnego luteranizmu, przez ks. dr. Marcina Lutra i księgi symboliczne luteranizmu nazywane także „mszą świętą”, jednak bez charakteru powtórzenia bezkrwawej ofiary Chrystusa, lecz jej uobecnienie i dziękczynienie za niepowtarzalną ofiarę Chrystusa na krzyżu Golgoty (Eucharystia).

Chrzest święty jest sakramentem koniecznym do zbawienia i udzielamy go zarówno niemowlętom, dzieciom wierzących rodziców, jak również dorosłym nieochrzczonym w dzieciństwie.

Spowiedź praktykowana jest jako „spowiedź powszechna” przed ołtarzem, jak również jako „spowiedź prywatna”, indywidualna lub osobista. Ordynowany duchowny kończy spowiedź udzieleniem absolucji, czyli rozgrzeszenia w imieniu i z rozkazu samego Jezusa Chrystusa.

Nasza parafia w Lipsku St. Trinitatis (Świętej Trójcy)

Centralnym, a zarazem szczytowym punktem życia naszej parafii jest wspólne nabożeństwo we wszystkie niedziele i święta o godzinie 10:00.

Z radością powitamy wszystkich gości bez różnicy na wyznanie!

Więcej informacji znajdą Państwo w kancelarii parafialnej Parafii Ewangelicko – Luterańskiej (staroluterańskiej) St. Trinitatis:

pastor Hugo Gevers
Telefon: 0341-9126503
E-Mail: Leipzig@selk.de

Adres naszego kościoła:
St. Lukaskirche
Lukasstraße 1
04315 Leipzig (Volkmarsdorf)

Więcej informacji w języku polskim na temat Kościoła luterańskiego, jego wiary i życia w Polsce, znajdą Państwo również na oficjalnej stronie internetowej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego [Luterańskiego] w Rzeczypospolitej Polskiej: www.luteranie.pl